งานทดสอบ Sleeve anchor capacity

งานทดสอบ Sleeve anchor capacity

Sleeve anchor capacity test

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของพุกเหล็ก ขนาด M12 ในโครงการก่อสร้าง ที่ใช้ติดตั้งบนเสาคอนกรีตเพื่อรับโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคาร 

โดยได้ทำการทดสอบกำลังรับแรงดึงด้วยวิธี Pull out test และทดสอบกำลังรับแรงเฉือนด้วยวิธี Bolt shear test โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน E488 Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete Elements ในการทดสอบครั้งนี้ ได้ติดตั้งเซนเซอร์ Displacement Transducer ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลการเคลื่อนตัวของตัวอย่างทดสอบได้แบบ Realtime และมีความละเอียดและความแม่นยำสูง