งานตรวจสอบการสั่นสะเทือนผิดปกติของอาคารโครงสร้างเหล็ก

งานตรวจสอบการสั่นสะเทือนผิดปกติของอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง เมื่อมีการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ภายในอาคาร ซึ่งการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรมีค่าความถี่ธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติของอาคาร ทำให้โครงสร้างอาคารเกิดการสั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัด

งานตรวจสภาพเสาเข็มคอนกรีตสำเร็จในทะเล (Long term strain measurement in place)

งานตรวจสภาพโครงสร้างเสาเข็มสำเร็จปูนแบบกลวง (Spun pile) ซึ่งตรวจพบรอยแตกตามแนวยาวของเสาเข็ม จึงได้ดำเนินการเข้าไปติดตั้งเครื่องมือติดตามวัดการขยายตัวของรอยแตก และเก็บข้อมูลการสั่นไหวธรรมชาติ (Ambient vibration) ของตอม่อที่ตรวจพบปัญหา

งานทดสอบผลของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรต่อโครงสร้างพื้น

งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นรับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบผลของการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานของเครื่องจักรที่มีผลต่อโครงสร้างพื้น

งานสำรวจและประเมินสภาพอาคารสูง 77 ชั้น

งานสำรวจและประเมินสภาพอาคารสูง 77 ชั้น เป็นการเก็บข้อมูลเชิงไดนามิคของโครงสร้างในสภาวะเริ่มต้น โดยได้ทำการวัดค่าความเร่งการเคลื่อนตัวของตึกจากปล่องบันได ตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุดและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อบันทึกเป็นความถี่ธรรมชาติของอาคาร และรูปแบบการเคลื่อนตัวขององค์อาคาร (Mode shape)

งานสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างสะพานพระราม 7 ด้วยวิธี Ambient Vibration Measurement

Ambient Vibration Measurement เป็นการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของทั้งโครงสร้างสะพาน เพื่อหาค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง และ Mode shape ของโครงสร้างในแต่ละค่าความถี่ธรรมชาติ โดยสำหรับการวัดประเภทนี้ จะมุ่งเน้นพฤติกรรมที่ความถี่ธรรมชาติไม่เกิน 3 ค่าแรกเท่านั้น เนื่องจากเป็นความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำขนาดทั่วไป เช่น ลมพัดระดับปกติ หรือรถวิ่งสัญจรทั่วไป โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถใช้ในการสอบเทียบกับข้อมูลที่เก็บในปีถัดๆมา ซึ่งถ้าหากว่าโครงสร้างยังอยู่สภาพเดิม ค่าความถี่ธรรมชาติ และ Mode shape จะออกมาในลักษณะเดิม