งานตรวจสภาพเสาเข็มคอนกรีตสำเร็จในทะเล (Long term strain measurement in place)

งานตรวจสภาพโครงสร้างเสาเข็มสำเร็จปูนแบบกลวง (Spun pile) ซึ่งตรวจพบรอยแตกตามแนวยาวของเสาเข็ม จึงได้ดำเนินการเข้าไปติดตั้งเครื่องมือติดตามวัดการขยายตัวของรอยแตก และเก็บข้อมูลการสั่นไหวธรรมชาติ (Ambient vibration) ของตอม่อที่ตรวจพบปัญหา