งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธีเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Concrete Coring Test)

งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธีเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต

Concrete Coring Test

งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธีเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต เป็นวิธีการทดสอบโครงสร้างแบบทำลาย (Destructive Test) โดยจะต้องมีการเจาะคอนกรีต เพื่อเก็บตัวอย่างทรงกระบอกไปทดสอบในห้องปฏิบัติการโครงสร้าง เพื่อดูว่าคอนกรีตตัวอย่างสามารถต้านทานแรงอัดได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งวิธีการนี้มีจุดเด่นคือทำให้ทราบค่ากำลังอัดของตัวอย่างนั้นได้แม่นยำกว่าวิธีการใช้ค้อนกระแทก หรือการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิก และเห็นสภาพของคอนกรีตที่จะออกมา เช่น ปริมาณส่วนผสมในคอนกรีตโดยคร่าว หรือความพรุนของคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้การทดสอบด้วยวธืการนี้ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างได้ ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้โดยการใช้ปูนทรายแบบกำลังสูงแบบไม่หดตัวอุดเข้าไปในรูจากการเจาะ