งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV Test)

งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV Test)

Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV Test)

งานประเมินหากำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV Test) เป็นวิธีการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Test) โดยใช้เทคนิคการส่งคลื่นอัลตราโซนิคเข้าไปให้คอนกรีตจากตัวส่งไปยังตัวรับ และอ่านค่าความเร็วคลื่นที่วัดได้ในคอนกรีต ซึ่งจากข้อมูลดังกล่างจะทำให้ทราบกำลังอัดคอนกรีตได้ โดยมักจะมีการทดสอบด้วยค้อนกระแทก (Rebound hammer test) ร่วมด้วย โดยจุดเด่นของ UPV Test คือสามารถตรวจความลึกรอยแตกคอนกรีตได้อีกด้วย และสามารถทดสอบได้โดยไม่ต้องรื้อผิวปูนฉาบออก

โดยงานประเมินหากำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C597