งานทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงพุกเคมี Adhesive Anchor Pull Out Testing

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงของตัวอย่างพุกเจาะเสียบด้วยน้ำยาเคมี (Chemical anchor) บนโครงสร้างพื้น ซึ่งใช้เป็นตัวยึดฐานเสาของโครงสร้างส่วนต่อเติมอาคาร

งานทดสอบกำลังรับแรงดึงยึดเหนี่ยว (Pull Off Testing)

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตในโครงการก่อสร้าง  โดยได้ทำการทดสอบกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตด้วยวิธี Pull off test

งานทดสอบ Sleeve anchor capacity (II)

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของพุกเหล็กในโครงการก่อสร้าง ที่ใช้ติดตั้งบนเสาคอนกรีตเพื่อรับโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคาร โดยได้ทำการทดสอบกำลังรับแรงดึงด้วยวิธี Pull out test และทดสอบกำลังรับแรงเฉือนด้วยวิธี Bolt shear test โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ออกแบบเฉพาะ

งานทดสอบ Sleeve anchor capacity

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของพุกเหล็ก ขนาด M12 ในโครงการก่อสร้าง ที่ใช้ติดตั้งบนเสาคอนกรีตเพื่อรับโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคาร 

งานทดสอบ Pull Out test

งานทดสอบกำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของ Anchor bolt ที่ติดตั้งมาในเสาหล่อสำเร็จ เพื่อยืนยันความสามารถของ Anchor bolt ว่ารับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้