บริการตรวจเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของรอยร้าวในอาคาร

บริการตรวจเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของรอยร้าวในอาคาร

Structural Crack Monitoring on site

ทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (RE) ให้บริการตรวจวัดการขยายตัวของรอยแตกร้าวที่ส่งผลต่อโครงสร้าง เนื่องจากรอยร้าวที่ปรากฏขึ้นมาบนโครงสร้างอาคาร บ่งบอกถึงความรุนแรงของการเสื่อมประสิทธิภาพของคอนกรีต โดยความรุนแรงของความเสียหายขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยร้าว ขนาดความกว้าง ความลึกของรอยร้าว และการขยายตัวของรอยร้าว ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบรอยร้าวที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันการขยายตัวของรอยร้าว ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความสวยงามของโครงสร้าง ไปจนถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวได้

โดยสาเหตุของการเกิดรอยร้าวมีได้หลายสาเหตุ ตั้งแต่การเสื่อมสภาพของคอนกรีตจากสภาพแวดล้อม การทรุดตัวไม่เท่ากันของโครงสร้าง การสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างและการจราจร เป็นต้น ซึ่งอัตราความเร็วของการขยายตัว จะทำให้ทราบระดับความรุนแรงของปัญหารอยร้าวที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุของรอยร้าวได้มากขึ้น

บริการตรวจติดตามการขยายตัวของรอยแตกร้าวของทาง RE มี 2 ประเภท ได้แก่ ระบบการตรวจวัดรอยร้าวด้วย Crack gauge และระบบการตรวจวัดรอยร้าวด้วย Crack Transducer และจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

ระบบการตรวจวัดรอยร้าวด้วย Crack gauge เหมาะสำหรับพื้นที่ที่สามารถเข้าตรวจสอบค่าได้สะดวก เนื่องจากต้องใช้คนในการเข้าไปจดบันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อเริ่มการตรวจวัด Crack gauge จะถูกติดตั้งไว้บริเวณรอยร้าวที่ต้องการเก็บข้อมูล โดยจะติดคร่อมรอยแตก เมื่อรอยแตกมีการขยายตัว จะทำให้ตำแหน่งของ Crack gauge เคลื่อนไปตามทิศทางของรอยแตกร้าว ซึ่งจะทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของรอยแตกจากการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้ง

ระบบการตรวจวัดรอยร้าวด้วย Crack Transducer เหมาะสำหรับงานตรวจวัดรอยแตกร้าวที่เข้าถึงได้ยาก หรือต้องการข้อมูลเทียบกับปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะมีการบันทึกข้อมูลได้ละเอียดมาก โดยสามารถกำหนดให้เก็บข้อมูลได้ถึงช่วงระยะเวลาทุกๆ 1 นาที โดยติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล และสามารถติดตั้งระบบแจ้งเตือน กรณีมีการขยายตัวของรอยร้าวมากเกินปกติ