งานตรวจหาตำแหน่งเสาเข็มใต้พื้นคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

งานตรวจหาตำแหน่งเสาเข็มใต้พื้นคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

Nondestructive pile detection

ทีมงาน RE ได้เข้าดำเนินงานทดสอบหาตำแหน่งเสาเข็มแบบแผ่กระจายในพื้นโรงงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง โดยใช้เทคนิคการสะท้อนของคลื่นกระแทกผ่านตัววัดความเร่ง ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์หาตำแหน่งของเสาเข็มได้ ซึ่งโดยปกติการตรวจหาเสาเข็มจะต้องมีการเจาะเปิดพื้นที่ออก เพื่อขุดดินลงไปดูว่ามีตำแหน่งของเสาเข็มอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่าไหร่ และมีตำแหน่งประมาณไหน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ทั้งการขุดเจาะและซ่อมแซมสภาพพื้นที่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าของอาคาร

ซึ่งเทคนิคการหาเสาเข็มแบบไม่ทำลาย ช่วยให้ประหยัดงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการได้มาก อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้สามารถใช้ได้เฉพาะพื้นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้เสาเข็มกระจายเท่านั้น