งานสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างสะพานพระราม 7 ด้วยวิธี Ambient Vibration Measurement

งานสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างสะพานพระราม 7 ด้วยวิธี Ambient Vibration Measurement

สะพานเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในภาคการขนส่ง ทำหน้าที่เชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งระหว่างสองฝั่งตลอด 24 ชั่วโมง โครงสร้างสะพานจะต้องรับน้ำหนักบรรทุกเชิงไดนามิคตลอดเวลา ทำให้การตรวจซ่อมแซมขนาดใหญ่ดำเนินการได้ยาก โดยเฉพาะสะพานขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อการจราจรอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืน การตรวจสภาพด้วยวิธี Ambient Vibration Measurement เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการจราจรแต่อย่างใด

Ambient Vibration Measurement เป็นการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของทั้งโครงสร้างสะพาน เพื่อหาค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง และ Mode shape ของโครงสร้างในแต่ละค่าความถี่ธรรมชาติ โดยสำหรับการวัดประเภทนี้ จะมุ่งเน้นพฤติกรรมที่ความถี่ธรรมชาติไม่เกิน 3 ค่าแรกเท่านั้น เนื่องจากเป็นความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำขนาดทั่วไป เช่น ลมพัดระดับปกติ หรือรถวิ่งสัญจรทั่วไป โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถใช้ในการสอบเทียบกับข้อมูลที่เก็บในปีถัดๆมา ซึ่งถ้าหากว่าโครงสร้างยังอยู่สภาพเดิม ค่าความถี่ธรรมชาติ และ Mode shape จะออกมาในลักษณะเดิม