งานตรวจหาขนาดเหล็กเสริม พื้นดาดฟ้าอาคารโรงงาน

งานตรวจหาขนาดเหล็กเสริม พื้นดาดฟ้าอาคารโรงงาน

Rebar detecting on rooftop slab (Ferro scan)

ทีมงาน RE ดำเนินการตรวจหาตำแหน่งของเหล็กเสริมบนพื้นหลังคาของโรงงาน ด้วยเทคนิค Ferro scan เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างกับอาคารจริง ว่ามีรายละเอียดของตำแหน่งเหล็กบนตรงกันหรือไม่ ทั้งตำแหน่งการจัดวาง ระยะห่างเหล็ก และขนาดของเหล็กเสริม โดยในพื้นลักษณะนี้ จะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะเหล็กเสริมบน เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดมีระยะตรวจที่ความลึกจากผิวคอนกรีตไม่เกิน 20 มม. นอกจากนี้ยังได้ทำการเจาะดูตัวอย่างแท่งคอนกรีต เพื่อตรวจสอบวิธีการก่อสร้าง ซึ่งพบว่าเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ เทเสริมด้วยคอนกรีตอีกชั้น