งานทดสอบน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างพื้น Post tension

อาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกระดี จังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง โดยหลังจากการเทคอนกรีตพื้นอาคารชั้น 3 เสร็จเรียบร้อย พบว่าใต้ท้องพื้นมีรอยร้าวเกิดขึ้นกระจายทั่วแผ่นพื้น จึงได้มีการติดต่อให้ทางทีมงาน RE เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักพื้นบริเวณดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักพื้นที่ตรวจพบความเสียหาย

เตรียมพร้อมก่อนทดสอบ Load testing

ในงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก หรือ Load testing มีองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการทดสอบ คือ น้ำหนักทดสอบต้องมีความแม่นยำ การวัดค่าการแอ่นตัวมีความละเอียด และความปลอดภัยของทีมทำงาน โดยในแต่ละโครงการที่ดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น พื้นโรงงานชั้นหนึ่งโล่งๆ ห้องพักโรงแรมชั้นสอง พื้นประเภท Postension ชั้นสี่ หรือโครงหลังคาของอาคาร เป็นต้น ทำให้ในแต่ละโครงการ ทางทีมวิศวกร RE จะต้องประเมินสภาพพื้นที่ทำงาน และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อเตรียมงานสำหรับการทดสอบ

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกพื้นโรงงาน (Slab on ground load testing)

ทีมงาน RE เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างพื้น หรือ Load testing ของโรงงานย่านสุขสวัสดิ์ โดยได้ดำเนินการทดสอบโครงสร้างพื้นประเภทวางบนดิน (Slab on grond) ซึ่งโครงสร้างพื้นประเภทนี้ จะมีการถ่ายน้ำหนักบรรทุกไปยังวัสดุรองพื้นโดยตรง ทำให้สภาพวัสดุรองพื้นมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่แบกทานน้ำหนักบรรทุกใช้งาน