งานทดสอบผลของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรต่อโครงสร้างพื้น

งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นรับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบผลของการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานของเครื่องจักรที่มีผลต่อโครงสร้างพื้น