บริการตรวจวัดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากโครงการก่อสร้าง

ทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (RE) ให้บริการตรวจเฝ้าระวังการสั่นสะเทือนเนื่องจากการก่อสร้างในพื้นที่ข้างเคียงด้วยเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัย และมีความละเอียดและแม่นยำสูง พร้อมระบบการแจ้งเตือนผลออนไลน์ หากตรวจพบการสั่นสะเทือนที่เกินระดับที่ปกติ และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดการสั่นสะเทือนประจำช่วงระยะเวลาที่กำหนด

งานทดสอบผลของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรต่อโครงสร้างพื้น

งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นรับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบผลของการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานของเครื่องจักรที่มีผลต่อโครงสร้างพื้น