งานตรวจโครงสร้างอาคารพักอาศัย

งานตรวจโครงสร้างอาคารพักอาศัย

Townhome Structural assessment project

หลังจากที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ผู้อยู่อาศัยได้พบเจอรอยร้าวตามตำแหน่งต่างๆของอาคาร จึงได้แจ้งทางโครงการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทางเจ้าของโครงการได้ให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างเข้ามาดูแลต่อ โดยทางผู้รับเหมาพบว่ารอยร้าวบางส่วนเกิดจากการต่อเติมของผู้อยู่อาศัย และบางส่วนเกิดจากข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อโครงสร้าง จึงได้ว่าจ้างทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบยืนยันสภาพอาคารและรอยร้าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยบริษัทเราได้เสนอวิธีการตรวจสอบด้วยเทคนิคต่างๆ ตามความเหมาะสมของปัญหาในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
1. งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกพื้น (Load testing) เพื่อตรวจสอบว่าระเบียงที่ทางผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ระบุในแบบอย่างปลอดภัย
2.งานตรวจสอบปริมาณเหล็กเสริม (Ferro scan test) เพื่อตรวจสอบงานก่อสร้างในจุดที่มีการต่อเติมเพิ่มเติม
3.งานตรวจพินิจโครงสร้าง (Visual Inspection) เพื่อตรวจสอบขนาดและทิศทางของรอยร้าวในจุดต่างๆ