บริการตรวจวัดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากโครงการก่อสร้าง

บริการตรวจวัดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากโครงการก่อสร้าง

Vibration Monitoring on site

ทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (RE) ให้บริการตรวจเฝ้าระวังการสั่นสะเทือนเนื่องจากการก่อสร้างในพื้นที่ข้างเคียงด้วยเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัย และมีความละเอียดและแม่นยำสูง พร้อมระบบการแจ้งเตือนผลออนไลน์ หากตรวจพบการสั่นสะเทือนที่เกินระดับที่ปกติ และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดการสั่นสะเทือนประจำช่วงระยะเวลาที่กำหนด

โดยทาง RE มีทีมวิศวกรจะมีส่วนช่วยในการวางแผนการตรวจวัดที่เหมาะสมกับขนาดของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ และมีความครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวัดการสั่นสะเทือนรายครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากเป็นพิเศษ เช่น การก่อสร้างเสาเข็ม หรือการรื้อถอนอาคาร เป็นต้น