งานตรวจหาช่องว่างในคอนกรีต

งานตรวจหาช่องว่างในคอนกรีต

Concrete void detection

ทีมงาน RE ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นของอาคารโรงงาน หลังจากที่มีการตรวจพบว่ามีโพรงอากาศในพื้นคอนกรีตจากการเจาะพื้นเพื่อติดตั้งเครื่องจักร โดยได้ใช้วิธีชุดค้อนกระแทกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อสร้างคลื่นสั่นสะเทือนลงไปยังโครงสร้าง  และบันทึกค่าโดยใช้เซนเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer) ออกมาเป็น Time history diagram ซึ่งกราฟที่ออกมาจะทำให้ทราบว่าพื้นบริเวณใดที่มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากจุดอื่น เนื่องจากความเร็วของคลื่นที่วิ่งผ่านคอนกรีตกับอากาศมีค่าต่างกันมาก ทำให้เราสามารถพิจารณาว่าพื้นที่มีปริมาณช่องว่างอากาศมากได้

ในงานนี้ ทีมงานได้ตรวจพื้น 4 จุดต่อ 1 ตารางเมตร ทั้งนี้หากยิ่งเพิ่มจำนวนจุดต่อตารางเมตร ก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น